Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tyczyn

Identyfikator postępowania

6324c9d5-d207-4665-b7c2-0436a9122e53

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00158544/01

 Link do postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6324c9d5-d207-4665-b7c2-0436a9122e53

Go to Top