Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej „Eko-Strug” Spółka ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona 5 maja 1997 roku. Głównym rodzajem działalności Spółki jest pobór, zdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków.

PGK „Eko-Strug” Sp. z o.o. jest samodzielną spółką prawa handlowego, w której 100% udziałów posiada Gmina Miasto Tyczyn. Burmistrz Miasta pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników. Obszar działania PGK „Eko-Strug” Sp. z o.o. obejmuje nie tylko teren Gminy Tyczyn, lecz także obszary Miasta Rzeszów.

ZADZWOŃ DO NAS!!!

PROJEKTY

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. w Tyczynie wraz z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. w Boguchwale zrealizowało projekt partnerski pn.: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o. + Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.)”. Dofinansowanie projektu z środków UE wyniosło 640 937,82 zł, natomiast wartość ogółem projektu wyniosła 1 116 318,18 zł.

Nadrzędnym celem inwestycji była poprawa stanu i ochrona środowiska naturalnego. Znaczącym jest również ekonomiczny aspekt przedsięwzięcia. Wzrost cen energii jest jednym z podstawowych czynników wpływających na podwyżki cen towarów i usług, które mają bezpośredni wpływ na koszty działalności przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Wychodząc na przeciw problemowi, licząc na częściową rekompensatę wzrostu cen, przystąpiono do realizacji projektu, w efekcie którego wybudowano pięć instalacji fotowoltaicznych, produkujących czystą energię elektryczną na potrzeby własne, przy Stacjach Uzdatniania Wody w miejscowościach: Rzeszów (os. Budziwój), Borek Stary, Tyczyn będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. w Tyczynie oraz w miejscowości Lutoryż i Wola Zgłobieńska, należących do Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale. Projekt umożliwia wytwarzanie rocznie 164,04 MWh energii z OZE oraz przekłada się na szacowany roczny spadek emisji 128,11 ton równoważnika CO2.

Korzyścią z realizacji projektu jest poprawa efektywności ekonomicznej obu przedsiębiorstw biorących udział w projekcie, osiągnięta głównie poprzez obniżenie kosztów bieżącej działalności oraz optymalizacja cen dla odbiorców usług świadczonych zarówno przez Lidera jak i Partnera projektu.

 

Skontaktuj się z nami

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą.