Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Wniosek o wydanie informacji w zakresie możliwości dostawy wody i odbioru ścieków

Wniosek o zmianę, aktualizację wydanych warunków technicznych

Wniosek o montaż dodatkowego wodomierza głównego na ujęciu własnym wody

Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej

Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego

Zlecenie wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza i jego odbioru technicznego

Protokół odbioru końcowego

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych elektronicznie

Protokół wykonania przyłącza

Oświadczenie – pełnomocnictwo współmałżonka