Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” sp. z o.o.: Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Tyczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

„Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Tyczyn”

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie.pdf

SWIZ-Rozwój_sieci_wodociągowej_na_terenie_gminy_Tyczyn-1.pdf

SSTWIORB.pdf

Przedmiar_robót-siec.pdf

PROJEKT_WYKONAWCZY_BOREK_STARY_12.02.2020.pdf

1_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

2_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

3_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

4_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

5_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

6_Profile_podłużne_przekroczeń_drogi_wojewódzkiej_Nr_878.pdf

7_Profile_podłużne_przekroczeń_dróg_powiatowych.pdf

8_Przekrój_podłużny_przekroczeń_potoku_Strug.pdf

9_Schemat_uzbrojenia_studni_głębinowej_S3.pdf

10_Schemat_montażu_szalunków_systemowych.pdf

11_Schemat_ułożenia_rurociągu_w_ziemi.pdf

12_Zagospodarowanie_terenu_studni_głębinowej_S3.pdf

13_Charakterystyka_pompy_GAB.5.25.pdf

14_Schemat_montażowy_węzłów_wodociągowych_cz.1.pdf

15_Schemat_montażowy_węzłów_wodociągowych_cz.2.pdf

16_Schemat_montażowy_węzłów_wodociągowych_cz.3.pdf

17_Schemat_montażowy_węzłów_wodociągowych_cz.4.pdf

18_Schemat_montażowy_węzłów_wodociągowych_cz.5.pdf

19_Schemat_montażowy_węzłów_wodociągowych_cz.6.pdf

20_Schemat_montażowy_węzłów_wodociągowych_cz.7.pdf

21_Schemat_montażowy_węzłów_wodociągowych_cz.8.pdf

22_Schemat_montażowy_węzłów_wodociągowych_cz.9.pdf

Aktualizacja: 04.03.2020 godz.: 14.00

zapytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ_nr_1.pdf

Aktualizacja: 06.03.2020 godz.: 10.00

zapytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ_nr_2.pdf

zapytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ_nr_3.pdf

Aktualizacja: 10.03.2020 godz.: 13.00

zapytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ_nr_4.pdf

zapytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ_nr_5.pdf

Aktualizacja: 12.03.2020 godz.: 9.00

zapytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ_nr_6.pdf

Aktualizacja: 17.03.2020 godz.: 12.00

informacja z otwarcia ofert.pdf

Aktualizacja: 23.03.2020 godz.: 12.00

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Aktualizacja: 27.04.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf