Z okazji 25-lecia powstania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. w dniu 24 czerwca 2022r. odbyła się uroczysta Konferencja „Branża wodono-ściekowa, szanse i wyzwania”. Zapis konferencji oraz relacja fotograficzna zostaną udostępnione w terminie późniejszym. Poniżej zamieszczamy prezentację „Rys historyczny, teraźniejszość oraz plany na przyszłość PGK „Eko-Strug” Sp. z o.o.”

prezentacja_25-lecie