Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. informuje, że od 1 kwietnia 2022 roku nastąpiła zmiana cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gmin: Tyczyn – (miejscowość: Tyczyn, Hermanowa, Kielnarowa, Borek Stary), Rzeszów – (osiedle Budziwój, osiedle Matysówka), Błażowa – (miejscowość: Nowy Borek), Lubenia – (miejscowość: Siedliska) oraz zborowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Tyczyn – (miejscowość: Tyczyn, Hermanowa, Kielnarowa, Borek Stary), Rzeszów – (osiedle Biała, osiedle Matysówka), Chmielnik – (miejscowość: Chmielnik). Taryfa obowiązująca od 1 kwietnia 2022 oraz decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest dostępna w załączniku do niniejszej wiadomości.

Taryfa-2022