Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o. w Tyczynie informuje, o wystąpieniu braku wody na wodociągu w rejonie Kielnarowa, Borek Stary rejon Klasztor

Przerwa spowodowana jest awarią wodociągu.

Przedsiębiorstw nie jest wstanie określić czasu trwania awarii.

Prosimy wszystkim  mieszkańców o zgłaszanie wszelkich widocznych  wycieków wody.

Na czas prowadzenia prac, zostanie uruchomiony punkt odbioru wody do celów pitnych, który znajduje się na ul. Kościuszki 6 w siedzibie Przedsiębiorstwa „Eko-Strug”. Prosimy o zgłaszanie się z własnymi pojemnikami. Punkt będzie czynny do godziny 2200.

Za powstałe niedogodności bardzo przepraszamy