Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o.
w Tyczynie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie poinformował, że woda z wodociągu w rejonie Hermanowa Kamieniec, Hermanowa Łazy nie nadaje się do spożycia. Trwają prace związane z dezynfekcją i płukaniem sieci. Trwa oczekiwanie na wyniki badań. Wodę w chwili obecnej prosimy używać tylko do celów sanitarnych.

Punkt odbioru wody do celów pitnych znajdować się będzie na
ul. Kościuszki 6 w siedzibie Przedsiębiorstwa „Eko-Strug”. Prosimy mieszkańców o zgłaszanie się z własnymi pojemnikami.

Punkt będzie czynny w od Poniedziałku do Piątku do godz. 2000.

W Sobotę i Niedziele w godzinach 800-1200  i od  1500-1900.