Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami budowy nowego wodociągu w miejscowości Borek Stary. Prosimy wszystkich mieszkańców, którzy byli ujęci w projekcie, o zgłaszanie się do siedziby firmy PGK „ Eko-Strug” w Tyczynie ul. Kościuszki 6 w celu podpisania umowy na wykonanie przyłącza wodociągowego.

W pierwszym etapie postępowania zostanie przygotowana indywidualna wycena i końcowe ustalenia dotyczące wykonania prac. Po akceptacji, ze strony właściciela nieruchomości zostanie sporządzona umowa i ustalony termin wykonania.

 

Ważne telefony:

PGK „Eko-Strug”

tel .17 2219 312,

e-meil sekretariat@ekostrug.pl (ogólne informacje)

 

Kierownik Budowy Wodociągu w Borku Starym – Pan Zdzisław Staszewski

tel. 506 245 737

 

Projektant wodociągu – Pan Szymon Dyląg

tel. 508 086 261

e-meil: dfi@dfi.rzeszow.pl

 

Kierownik Działu sieci Pan Andrzej Legieć (wycena i wykonanie przyłącza)

tel. 600 388 611

 

Informujemy również, że istnieje możliwość doprojektowania nowych przyłączy do budynków i działek dla osób, które nie były ujęte w pierwotnym projekcie. W tym celu prosimy o kontakt z Panią Paulą Zawiło-Janda

tel. 880 352 171,  e-meil sekretariat@ekostrug.pl

 

strony internetowe:    www.ekostrug.pl    oraz   www.ekostrug.info