Informujemy, że w związku z pandemią wirusa COVID-19 i koniecznością ograniczenia kontaktów osobistych, ulega zmianie organizacja pracy Spółki PGK „Eko-Strug”. Zmiany organizacji pracy będą obowiązywać do odwołania.

Kasa Spółki będzie nieczynna.

Termin płatności faktur wydłuża się o 14 dni, od daty zamieszczonej na dokumencie.

Odczyty wodomierzy przez inkasentów będą zawieszone. Mieszkańców prosimy o podawanie odczytów telefonicznie lub e-mailowo.

W sprawach technicznych obsługa będzie odbywać się telefonicznie i korespondencyjnie.

Ważne telefony:
Odczyty wodomierzy: 172302463, 172302466
Awarie i sprawy techniczne: 172302465, 172302464
Przetargi, sprawy administracyjne: 172302467
Księgowość: 172219312
Dział zbytu / kasa: 172302463

e-mail: sekretariat@ekostrug.pl

strony internetowe:    www.ekostrug.pl    oraz   www.ekostrug.info

O zmianach sytuacji będziemy informować na bieżąco, za pośrednictwem strony internetowej i komunikatów przed siedzibą Spółki.