Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o. w Tyczynie informuje, o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na:

„Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Tyczyn”