Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o.
w Tyczynie informuje, że w dniu 18.12.2019 r. w godz. 2200 – 2400, nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody z wodociągu „Budziwój” tj. mieszkańców Osiedla Budziwój w Rzeszowie oraz mieszkańców Tyczyna zasilanych z tego odcinka sieci. Przerwa spowodowana jest modernizacją instalacji elektrycznej na Stacji Uzdatniania Wody, Rzeszów ul. Porąbki.

Za powstałe niedogodności bardzo przepraszamy.