Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o. w Tyczynie informuje, że z uwagi na awarię sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zamieszkałych w Kielnarowej – Obszary, Wólka oraz zasilane z tego odcinka sieci budynki w Borku Starym . Usunięcie awarii przewidywane jest na dzień 29.11.2019  do godz. 1400.

Dla odbiorców z tego rejonu będzie czynny punkt odbioru wody do celów pitnych znajdujący w siedzibie Przedsiębiorstwa „Eko-Strug” przy ulicy Kościuszki 6 w Tyczynie.

Prosimy mieszkańców o zgłaszanie się z własnymi pojemnikami.

Punkt będzie czynny w godzinach pracy Spółki tj. od poniedziałku do piątku od 700  do 1500 oraz od 1800 do 1900.

Za powstałe niedogodności bardzo przepraszamy.