Wyniki badania wody:

Sprawozdanie z badań Nr: 5802/10/2019/M/1

Sprawozdanie z badań Nr: 5802/10/2019/M/2