Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o. w Tyczynie informuje, że jest prowadzone płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej w Gmienie Tyczyn.

Trwa oczekiwanie na wyniki badań.

Wodę w chwili obecnej prosimy używać tylko do celów sanitarnych.

Punkt odbioru wody do celów pitnych znajdować się będzie na ul. Kościuszki 6 w siedzibie Przedsiębiorstwa „Eko-Strug”.

Prosimy mieszkańców o zgłaszanie się z własnymi pojemnikami.