Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o. w Tyczynie informuje, o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Stacji Uzdatniania Wody eksploatowanych przez PGK „Eko-Strug” Sp. z o.o.  w Tyczynie i Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Boguchwale w ramach projektu pn.: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III”