Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o. w Tyczynie informuje,

że wyniki badań wody z wodociągu Tyczyn potwierdziły, że woda jest zdatna do spożycia.

Wyniki badań są umieszczone na stronie internetowej Spółki www.ekostrug.pl i Gminy Tyczyn www.tyczyn.pl

 

Poniżej zamieszczamy aktualne wyniki badania wody:

Do pobrania :
Wyniki badania nr 1 – plik PDF
Wyniki badania nr 2 – plik PDF