Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” w Tyczynie zawiadamia, że w dniu 18.10.2018r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla Osiedla Budziwój w Rzeszowie. Przerwa w dostawie wody jest spowodowana pracami na sieci wodociągowej. Przewidywany okres braku wody: od godz 9.00 do godz 14.00. Na czas remontu będzie uruchomiony zastępczy punkt poboru wody w PGK „EKO-STRUG” przy ul. Kościuszki 6 w Tyczynie.