Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

"Eko-Strug" Sp. z o.o. w Tyczynie

Ekostrug2019-07-22T22:34:24+01:00

INFORMACJE

Godziny otwarcia:

pon-pt: w godz.: 7.30 – 15.30

Tel. 17 / 22 19 312

Tel. 17 / 23 02 462

Fax 17 / 22 19 360

email: sekretariat@ekostrug.pl

KONTAKT

KOMUNIKAT – awaria sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o. w Tyczynie informuje, że z uwagi na awarię sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zamieszkałych w Kielnarowej – Obszary, Wólka oraz zasilane z tego odcinka sieci budynki w Borku Starym . Usunięcie awarii przewidywane jest na dzień 29.11.2019  do godz. 1400.

Dla odbiorców z tego rejonu będzie czynny punkt odbioru wody do celów pitnych znajdujący w siedzibie Przedsiębiorstwa „Eko-Strug” przy ulicy Kościuszki 6 w Tyczynie.

Prosimy mieszkańców o zgłaszanie się z własnymi pojemnikami.

Punkt będzie czynny w godzinach pracy Spółki tj. od poniedziałku do piątku od 700  do 1500 oraz od 1800 do 1900.

Za powstałe niedogodności bardzo przepraszamy.

By |Listopad 28th, 2019|Możliwość komentowania KOMUNIKAT – awaria sieci wodociągowej została wyłączona

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne Eko-Strug Sp. z o.o.
w Tyczynie informuje, że wyniki badań wody z wodociągu Tyczyn potwierdziły, że woda jest zdatna do spożycia.

Wyniki badań są umieszczone na stronie internetowej Spółki www.ekostrug.pl i Gminy Tyczyn www.tyczyn.pl

Pliki do pobrania:

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY

By |Listopad 7th, 2019|Możliwość komentowania została wyłączona

kilka słów o nas …

PGK „Eko-Strug” Sp. z o.o. jest samodzielną spółką prawa handlowego, w której 100% udziałów posiada Gmina Miasto Tyczyn. Burmistrz Miasta pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników. Obszar działania PGK „Eko-Strug” Sp. z o.o. obejmuje nie tylko teren Gminy Tyczyn, lecz także obszary Miasta Rzeszów.

Historia

Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej „Eko-Strug” Spółka ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona 5 maja 1997 roku. Głównym rodzajem działalności Spółki jest pobór, zdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków.

DOKUMENTY

Obiekty infrastruktury wodociągowej


Stacja Uzdatniania wody w Tyczynie

Stacja Uzdatniania wody na Os. Budziwój w Rzeszowie

Przepompownia wody Grunwald

Studnia głębinowa

Na koniec 2014 r. Spółka zarządzała 152 km. sieci wodociągowej do której podłączonych było 3308 budynków oraz 186,5 km. sieci kanalizacyjnej do której podłączonych było 2858 budynków.
Ponadto Spółka obsługuje 9 studni głębinowych, 3 stacje uzdatniania wody, 9 sieciowych pompowni wody oraz 32 przepompownie ścieków.

Informacje dodatkowe

Klikając poniższy przycisk, możesz szybko zgłosić awarię sieci.

Siedziba

„Eko-Strug” Sp. z o.o. w Tyczynie

ul. Kościuszki 6

36-020 Tyczyn

ZGŁOSZENIE AWARII

Dane

NIP:  813-24-05-040

Bank Spółdzielczy w Tyczynie

nr konta:

47 9164 0008 2001 0001 8148 0001