Ekostrug2020-06-29T14:34:10+01:00

INFORMACJE

Godziny otwarcia:

pon-pt
godz.: 7.30 – 15.30

Tel. 17 / 22 19 312

Tel. 17 / 23 02 462

Fax 17 / 22 19 360

email: sekretariat@ekostrug.pl

Godziny otwarcia:

pon-pt
godz.: 7.30 – 15.30

Tel. 17 / 22 19 312

Tel. 17 / 23 02 462

Fax 17 / 22 19 360

email: sekretariat@ekostrug.pl

Godziny otwarcia:

pon-pt
godz.: 7.30 – 15.30

Tel. 17 / 22 19 312

Tel. 17 / 23 02 462

Fax 17 / 22 19 360

email: sekretariat@ekostrug.pl

KONTAKT

KOMUNIKAT

1 października, 2020|

Informujemy, że w związku z aktualizacją oprogramowania w dniu 05.10.2020r.

KOMUNIKAT

24 września, 2020|

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o. w Tyczynie informuje,

Na koniec 2014 r. Spółka zarządzała

0
km sieci wodociągowej

do której podłączonych było

0
budynków
0
km sieci kanalizacyjnej

do której podłączonych było

0
budynków

9 studni głębinowych

3 stacje uzdatniania wody

9 sieciowych pompowni wody

32 przepompownie ścieków